Държавата пое дълг за още 200 млн. лева
Държавата пое дълг за още 200 млн. лева

Държавата пое дълг за още 200 млн. лева

Заемът е под формата на 6-годишни държавни ценни книжа Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 13.05.2024 г. аукцион. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 15.05.2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25%. Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения на

Министерството на финансите пое нов дълг от 200 милиона лева чрез шестгодишни ДЦК

Министерството на финансите пое нов дълг от 200 милиона лева чрез шестгодишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия с номер BG 20 400 24 213/15.05.2024 г. шестгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион, съобщават от ведомството и БНБ. Емисията е деноминирана в лева с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25 на сто, съобщи БТА. Обемът на емисията в обращение беше увеличен

МФ пусна нов държавен дълг за 200 млн. лева

МФ пусна нов държавен дълг за 200 млн. лева

МФ пусна нов държавен дълг на стойност 200 млн. лева. Министерството на финансите преотвори емисия 6-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион. Емисията е в левове, с падеж на 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25%. Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на

БНБ продаде на аукцион емисия шестгодишни държавни ценни книжа за 200 млн. лева

БНБ продаде на аукцион емисия шестгодишни държавни ценни книжа за 200 млн. лева

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 265,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,33 Министерството на финансите преотвори емисия с номер BG 20 400 24 213/15.05.2024 г. шестгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион, съобщават от ведомството, БНБ и БТА. Емисията е деноминирана в

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах