Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари
Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

© Нашите предци са вярвали, че портфейлът никога не трябва да е празен, независимо от финансовото състояние на банковата ни сметка. Те винаги имали поне една банкнота в портфейла си, защото вярвали, че това ще привлече богатството в дома. Това е първата спечелена банкнота от нова работа или банкнота, дадена им от някой, когото са смятали за добър човек

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

© Нашите предци са вярвали, че портфейлът никога не трябва да е празен, независимо от финансовото състояние на банковата ни сметка. Те винаги имали поне една банкнота в портфейла си, защото вярвали, че това ще привлече богатството в дома. Това е първата спечелена банкнота от нова работа или банкнота, дадена им от някой, когото са смятали за добър човек

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

© Нашите предци са вярвали, че портфейлът никога не трябва да е празен, независимо от финансовото състояние на банковата ни сметка. Те винаги имали поне една банкнота в портфейла си, защото вярвали, че това ще привлече богатството в дома. Това е първата спечелена банкнота от нова работа или банкнота, дадена им от някой, когото са смятали за добър човек

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

© Burgas24.bg Нашите предци са вярвали, че портфейлът никога не трябва да е празен, независимо от финансовото състояние на банковата ни сметка. Те винаги имали поне една банкнота в портфейла си, защото вярвали, че това ще привлече богатството в дома. Това е първата спечелена банкнота от нова работа или банкнота, дадена им от някой, когото са смятали

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

Носете тази банкнота винаги в портфейла си, за да имате пари

© Нашите предци са вярвали, че портфейлът никога не трябва да е празен, независимо от финансовото състояние на банковата ни сметка. Те винаги имали поне една банкнота в портфейла си, защото вярвали, че това ще привлече богатството в дома. Това е първата спечелена банкнота от нова работа или банкнота, дадена им от някой, когото са смятали за добър човек

Ритуали за привличане на пари

Ритуали за привличане на пари

Нашите предци са вярвали, че портфейлът никога не трябва да е празен, независимо от финансовото състояние на банковата ни сметка. Те винаги имали поне една банкнота в портфейла си, защото вярвали, че това ще привлече богатството в дома . Това е първата спечелена банкнота от нова работ а или банкнота, дадена им от някой, когото са смятали за добър човек

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах