Удължава се срокът за стартиране на дружествата с променлив капитал
Удължава се срокът за стартиране на дружествата с променлив капитал

Удължава се срокът за стартиране на дружествата с променлив капитал

/КРОСС/ Да се удължи срокът, в който Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за прилагането на новата уредба в Търговския закон за дружествата с променлив капитал, както и регламентацията на подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация. Тази промяна в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване

Дружествата с променлив капитал се отлагат за догодина

Дружествата с променлив капитал се отлагат за догодина

Да се удължи срокът, в който Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за прилагането на новата уредба в Търговския закон за дружествата с променлив капитал, както и регламентацията на подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация. Тази промяна в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах