Графика: Енергията вдигна промишлените цени в България
Графика: Енергията вдигна промишлените цени в България

Графика: Енергията вдигна промишлените цени в България

Производствените цени в промишлеността са намалели през май спрямо април с 0.3% средно за ЕС. В сравнение с май 2023 г. изменението в посока надолу вече е с 4% средно за общността. На месечна база прави впечатление, че най-голямо увеличение се наблюдава в три държави, сред които е и България. Тук цените се повишават с с 4.5%, в Ирландия със 7.7 на

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах