Международен арбитражен съд потвърди законността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

Международен арбитражен съд потвърди законността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

На 02 юли 2024 г. Международният арбитражен съд при „Институт за международно частно право“ взе решение по арбитражното дело, инициирано от ЗД ЕИГ Ре ЕАД във връзка със сключения на 09.02.2023 г. презастрахователен договор (Презастрахователния договор) между ЗД ЕИГ Ре ЕАД и Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре С.А. (Eвроинс Румъния), дъщерно дружество

Международен арбитражен съд потвърди законността и валидността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

Международен арбитражен съд потвърди законността и валидността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

На 02 юли 2024 г. Международният арбитражен съд при „Институт за международно частно право“ взе решение по арбитражното дело, инициирано от ЗД ЕИГ Ре ЕАД във връзка със сключения на 09.02.2023 г. презастрахователен договор (Презастрахователния договор) между ЗД ЕИГ Ре ЕАД и Евроинс Румъния – Асигураре Реасигураре С.А. (Eвроинс Румъния), дъщерно дружество

Международен арбитражен съд потвърди законността и валидността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

Международен арбитражен съд потвърди законността и валидността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

Решението потвърждава изцяло арбитражния иск на ЕИГ Ре, като: ● потвърждава, че Презастрахователният договор е сключен съгласно всички изисквания на българското законодателство (приложимото законодателство по отношение на Презастрахователния Договор); ● потвърждава, че Презастрахователният договор е напълно ефективен и не са налице никакви условия

Международен арбитражен съд потвърди законността и валидността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

Международен арбитражен съд потвърди законността и валидността на презастрахователния договор между ЕИГ Ре и Евроинс Румъния

/КРОСС/ На 02 юли 2024 г. Международният арбитражен съд при „Институт за международно частно право" взе решение по арбитражното дело, инициирано от ЗД ЕИГ Ре ЕАД във връзка със сключения на 09.02.2023 г. презастрахователен договор (Презастрахователния договор) между ЗД ЕИГ Ре ЕАД и Евроинс Румъния - Асигураре Реасигураре С.А. (Eвроинс Румъния), дъщерно

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах