Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?
Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

© “От цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви имали по-рано в България, в наше време Бог оставил единствено Рилския манастир цял да съществува чрез молитвите на светия отец Йоан. Той е от голяма полза за всички българи, затова всички българи са длъжни да го пазят и дават милостиня на светия Рилски манастир, за да не угасне

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

© “От цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви имали по-рано в България, в наше време Бог оставил единствено Рилския манастир цял да съществува чрез молитвите на светия отец Йоан. Той е от голяма полза за всички българи, затова всички българи са длъжни да го пазят и дават милостиня на светия Рилски манастир, за да не угасне

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

© “От цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви имали по-рано в България, в наше време Бог оставил единствено Рилския манастир цял да съществува чрез молитвите на светия отец Йоан. Той е от голяма полза за всички българи, затова всички българи са длъжни да го пазят и дават милостиня на светия Рилски манастир, за да не угасне

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

© “От цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви имали по-рано в България, в наше време Бог оставил единствено Рилския манастир цял да съществува чрез молитвите на светия отец Йоан. Той е от голяма полза за всички българи, затова всички българи са длъжни да го пазят и дават милостиня на светия Рилски манастир, за да не угасне

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

Знаете ли кога е построена най-голямата светиня в България?

© “От цялата българска слава, когато толкова големи манастири и черкви имали по-рано в България, в наше време Бог оставил единствено Рилския манастир цял да съществува чрез молитвите на светия отец Йоан. Той е от голяма полза за всички българи, затова всички българи са длъжни да го пазят и дават милостиня на светия Рилски манастир, за да не угасне

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах